Saab 21

saab 21

Redan hade SAAB påbörjat projektarbetet kring ett nytt jaktplan, SAAB SAAB 21 uppvisade i motsats till tidigare konstruktioner en mängd okonventionella tekniska lösningar. Motorn var placerad med skjutande propeller bakom förarkabinen. Dubbla stjärtbommar och nosställ kom planet att något påminna om. I denna artikel av chefen för projekt- och beräkningsavdelningen vid SAAB, civilingenjör Frid Wänström, ges en kortfattad översikt av det projekt-och forskningsarbete, som utförts vid SAAB i samband med tillkomsten av det nya jaktflygplanet typ SAAB, 1 senare nummer av Vingpennor kom-mer vissa delar härav att mera. Saab 21, gick hos flygvapnet under beteckningarna J 21 och A 21, för jakt- respektive attackversionerna. Det är nog ett av de till utseendet mest udda stridsflygplan som tillverkats i Sverige. Motorn och propellern sitter där bak och från vingarna går det två bommar som håller upp stjärtpartiet. Ibland ska.

Saab 21 Video

J 21A - Saab 21

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *