Förlagslån

förlagslån

Förlagslån specifikation. Denna bilaga är en underbilaga till Obligationslån och används för att specificera förlagslånen. T ex konto Obligations- och förlagslån. Ett förlagsbevis (eng. subordinated debenture) är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande förmånsrättsligt efterställt skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar utan särskild säkerhet, oftast till en bank eller ett industriföretag. Ett lån vars andelar benämns förlagsbevis kallas förlagslån. Ett förlagsbevis. Förlagslån är lån, vanligen med års löptid, som upptas på kapitalmarknaden av banker och större industriföretag mot räntebärande skuldebrev, förlagsbevis. De skiljer sig från obligationslån främst därigenom att långivaren vid konkurs eller likvidation erhåller rätt till betalning först efter övriga.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *