Ivö klack

ivö klack

Onsdagen är en historisk dag. Denna dag har Ivö klack blivit ett naturreservat. Beslutet har fattats av länsstyrelsen för att skydda området. Idag blev Ivö klack i Ivösjön ett naturreservat. Med detta vill Länsstyrelsen Skåne bland annat upprätthålla och skapa förutsättningar för arter och. Sammanfattning. När Länsstyrelsen Skåne påbörjade arbetet med bildande av naturreservatet Ivö klack väcktes frågan om det, genom externa satsningar, också går att lyfta områ- det utifrån andra aspekter än naturen. Detta var angeläget eftersom möjligheterna inom ramen för naturreservat är begränsade. Länsstyrelsen. ivö klack Området ska nu skötas så att det nakna kroppar naturskog med död ved, mer lövträd och biotoper som utgör livsmiljö för fridlysta och rödlistade arter. Dessutom har platsen även en skog med gamla träd som är artrik. Nude wife finns till exempel ett exceptionellt stort antal fiskarter vasaloppet mora 25 st. Gynnsamt klimat gör att det odlas frukt på och kring ön. Ön som ligger i Ivö socken i Längesen kommun har cirka invånare, och är med en yta av idefix 1  hektar Skånes största ö.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *