Konjunktur sverige

konjunktur sverige

Kvartals- och månadsvisa indikatorer som belyser konjunkturläget i Sverige samt analyserande och kommenterande webbpublikationer m.m.. Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv. Kvartalsvis publikation med analytisk inriktning. SCB-indikatorer. Månadspublikation som ger en översikt över konjunkturläget, baserad på. Konjunktur är ett begrepp som beskriver det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. Goda tider betyder högkonjunktur och dåliga tider betyder lågkonjunktur. På morgonen meddelade Riksbanken att man behåller reporäntan på minus 0,5 procent. Riksbankschef Stefan Ingves kommenterar räntebeskedet under förmiddagen. konjunktur sverige

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *