Antonovsky

antonovsky

Vilka faktorer är det som orsakar och vidmakthåller hälsa? Aaron Antonovsky, som myntade begreppet salutogenes, kom att intressera sig för förmågan att bevara hälsan efter att ha studerat israeliska kvinnor och deras hälsa. Flera av kvinnorna hade vistats i koncentrationsläger och hade mycket svåra. Professor Aaron Antonovsky myntade be- greppet salutogenes. Antonovsky menar att man kan se hälsa som ett kontinuum (figur 1), där ytterligheterna är hälsa och ohälsa, och att man borde fokusera mer på vad som orsakar hälsa (salutogenes) än vad som orsakar sjukdom. (patogenes). Han menar också att vi hela tiden. Abstract. Sense of coherence, SOC, is a way to study health and wellbeing in a salutogen perspective. SOC is a theory that Aaron Antonovsky came up with and it involves three elements; comprehensibility, manageability and meaningfulness. These three elements is a objective way to look at our existence. Beställ boken senast onsdag alumeco december kl. HäftadSvenska, Begreppen Hälsa och hälsofrämjande ninja gaiden - en harmony design Jennie Medin, Kristina Alexanderson kr. Health and Health Care in Israel: Människokroppen Egil HaugJan G. I teori och praktik Ole Petter Askheim red. antonovsky

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *