Hög inflation

hög inflation

En för hög inflation är skadlig för ekonomin eftersom inflationen brukar variera mycket när den är hög. En låg och stabil inflation skapar av flera skäl goda förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling (se vidare under Varför inflationsmål?). Men en alltför låg inflation är inte heller bra. Ett alltför lågt inflationsmål ökar. En hög inflation gynnar främst låntagare eftersom inflationen urholkar värdet på lånet. Sparare missgynnas, eftersom värdet på det sparade beloppet minskar. Deflation, då den allmänna prisnivån sjunker och penningvärdet stiger, kan också vara skadligt. Inte minst om priserna på fastigheter, bostäder, aktier och andra. Den kände nationalekonomen och pristagaren i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Milton Friedman menade att ”Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”. De mest kända exemplen på tider med väldigt hög inflation, så kallad hyperinflation, kännetecknas också av att centralbanker minskat. hög inflation

Hög inflation Video

Ekonomi - Konjunkturer förändringar i ekonomin

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *